Μετά τις επιτυχίες που έχει σημειώσει το Πρακτορείο μας, από το 1980, και από το 2000 στο internet, συνεχίζουμε σταθερά, με νέα ρεκόρ δημοσιεύσεων και αναπαραγωγή των ρεπορτάζ μας στα ΜΜΕ στην Ελλάδα και στον κόσμο.

30.7.13

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε διάταγμα για την Τράπεζα Κύπρου

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης εξέδωσε σήμερα το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013. Το διάταγμα συνοπτικά αναφέρει:

Με την έξοδο της Τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 12% από τις καταθέσεις του που ήταν δεσμευμένες θα αποδεσμευθούν και θα μεταφερθούν σε τρεχούμενο λογαριασμό εντός της Τράπεζας Κύπρου.

Πρόσθετα το υπόλοιπο 88% των καταθέσεων που ήταν δεσμευμένες θα μεταφερθεί σε τρεις ξεχωριστές καταθέσεις προθεσμίας των 6,9 και 12 μηνών, εντός της Τράπεζας Κύπρου με ψηλότερο επιτόκιο.

Στο διάταγμα τίθενται περιοριστικά μέτρα που αφορούν τις καταθέσεις προθεσμίας:

(α) Στην πρώτη λήξη της κατάθεσης προθεσμίας , υπάρχει πρόνοια για ανανέωση τους για ακόμα μια περίοδο ίδιας χρονικής διάρκειας από την Τράπεζα Κύπρου.
(β) Ο τερματισμός της κατάθεσης προθεσμίας απαγορεύεται εκτός αν θα χρησιμοποιηθεί για

(ι) αποπληρωμή δανείου ή/και παρατραβήγματος ή/και πιστωτικής κάρτας, εντός της Τράπεζας Κύπρου.
(ιι) για δημιουργία 2 ή περισσοτέρων καταθέσεων προθεσμίας.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ